Att hålla tal och hantera stress

Att lära sig hålla tal är en omistlig del i all grundläggande utbildning. Det kan vålla bekymmer, för många är detta en obehaglig uppgift. Ett tal är ofta en kort presentation som bygger på ordentligt och tidskrävande grundarbete, förberedelser och repetition. Talet är toppen på isberget.

Det gäller att se över både ämnet och publiken. Ämnet i stort kan vara givet, men vilken nivå befinner sig publiken på? Är de experter, bildad allmänhet, eller kanske yngre högstadieelever?

Vad är gruppen intresserad av och hur ska ämnet göras intressant för just denna målgrupp? En annan fråga för föredragshållaren handlar om budskapet: Vilken är den omistliga kunskap som måste förmedlas tydligt?

För att börja strukturera talet kan mindmapping användas. Det centrala ämnet placeras mitt i ett grenverk av relaterade stödord, som dessutom kan vara kopplade till varandra i prioriteringsordning. De mer perifera aspekterna av ämnet placeras längst ut i grenverket.

I det här läget får man struktur för att bygga upp ett föredrag. Sedan måste talet memoreras om man ämnar tala fritt, eller med sparsamma anteckningar.

Tala tydligt, sträck på ryggen, andas lugnt. Ta med i beräkningen att framförandet tar cirka en femtedel längre tid i verkligheten jämfört med under repetitionerna.

Stress är en vanlig företeelse i studiesammanhang och detta måste adresseras på ett seriöst sett. Rent biologiskt pratar vi om ett adrenalinpåslag, som har grunden i vår överlevnadsförmåga. Denna fly eller fäkta-reaktion, (flight or fight) är högst fysiologisk med ökad andhämtning och ökad puls, men det handlar mycket sällan om en faktisk livsfara.

I det aktuella momentet måste man försöka få överblick över situationen. Ställ följande frågor och besvara dem: Vad är problemet? Hur yttrar det sig? När uppstod det?

En prioriteringsordning måste göras, vad ska bedömas och åtgärdas, vad kan vänta? Deadlines för åtgärderna sätts och man lägger upp en tydlig handlingsplan. Denna kan revideras när det värsta är åtgärdat.

Om stressen sedan kvarstår, tar man ner stresshormonet adrenalin på ett fysiologisk sätt, genom att ta en promenad, det sänker nivån i blodet. En stark förvissning om att man gjort vad man kunnat hjälper också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *