Att minnas och att glömma är lika naturligt

Det finns flera nivåer av lagring i minnesfunktionerna. Korttidsminnet har förmågan att hålla en begränsad mängd information, till exempel sju till tolv objekt, i kanske 30 sekunder. Men denna information går snabbt förlorad om den inte lagras i en mer permanent form.

Detta är en situation som alla känner igen. Man får en snabb presentation av några fakta, till exempel en vägbeskrivning till en spelhall. När man sedan vänder sig om för att börja gå har hälften av uppgifterna flugit sin kos. Man kan helt enkelt inte minnas dem.

Att överföra minnen från kort- till långtidsminne kan ta från sekunder till minuter och detta kallas konsolidering.

Våra egna preferenser spelar in. Är man tex speciellt intresserad av svenska casinon så ökar sannolikheten att man kommer ihåg olika spelregler.

Vi människor har en helt naturlig förmåga att glömma. Den kunskap vi inte behöver använda oss av försvinner. Det brukar illustreras med en glömskekurva, en graf som visar hur minnet av inlärda nonsensord förbleknar över tid. Grafen ritas som en sluttande kurva med en lodrät axel som visar procent, och en horisontell för tid.

Om inte övningarna av nonsensorden upprepas med visst intervall så går %-antalet ner, det vill säga minnesretentionen minskar.

Att sömn är nödvändigt för vårt generella välbefinnande är en självklarhet, men sömn har också effekt på minne och minneslagring. Det kan vara bra att känna till om man har en tenta framför sig, särskilt en tentamen som äger rum på morgontimmarna.

Man fäster uppgifter i minnet när man sover, detta bearbetas under sömnen. Därför kan man prestera väldigt bra på ett förhör tidigt på morgonen som avhandlar ämnen som man läst precis innan man gick till sängs. Denna utmärkta metod kommer dock med en baksida. Behållningen av just dessa studier stannar inte så länge i minnet och på ett omtest en tid senare får man sämre resultat än om man studerat på ett ordinärt sätt.

Att återkomma till inlärt material inom de första 24 timmarna efter den primära inlärningen är ett bra sätt att förhindra insättande glömska. Att repetera var dag gör hågkomsten mycket enklare och mer varaktigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *