Minnesbilder och minnesförankring

För att minnas stora mängder fakta har man i årtusenden använt olika knep. Detta har gett oss delar av den tidiga världslitteraturen där oerhört långa epos traderades muntligt av berättande minneskonstnären tills de nedtecknades. Det är alltså från antikens dagar vi har minnestrick. Ett sätt att komma ihåg olika uppgifter är att placera dem i en miljö man känner till. Man föreställer sig att man ser sig omkring i denna miljö i en viss ordning och finner där informationen man söker. Själva faktauppgifterna kan vara representerade av ett bildmässigt symbolspråk. Detta kallas loci-metoden och här använder man de visuella delarna av hjärnan för att befästa information.

Att arbeta med mindmapping, så kallade ”minneskartor” är också ett sätt att få en överblick och att placera informationen i ett sammanhang. Man börjar med ett blankt blad med huvudrubriken skriven centralt. Från detta center utgår grenar/streck som leder till andra stödord. Dessa ord representerar fakta och ska vara tydliga och enkla att förstå för den studerande själv. Från stödorden kan man sedan ha ytterligare sammanlänkande linjer som leder till än mer grenar och ”kvistar” med ytterligare ord. Hela trädformationen ska ha en logisk uppbyggnad där de mer centrala rubrikerna har en överordnad betydelse, jämfört med de mer perifera stödorden. Mindmapping gör det enklare att komma ihåg informationsmängden, eftersom den är lättillgänglig, rent visuellt. Dessutom kan den piffas upp ytterligare om man färglägger den. Kartan är enklare att fästa i minnet än lästa, täta textrader skrivna på en sida.

Om man istället håller sig till klassisk linjär läsning, så finner man ofta, vid provtillfällen, att man vet på vilken sida svaret finns. Men om man inte har fotografiskt minne, så kan man inte återge informationen. Ett knep är att man har antecknat små vägledande kommentarer i marginalen på boken och memorerat dem. Exempel på detta kan vara enkla stödord, kanske illustrerade som en symbol eller tecken. Det är alltså tecknen man minns. Detta gör det möjligt för en student att i en provsituation mentalt bläddra i en bok som vederbörande inte får ha uppslagen framför sig och att i det läget finna svaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *