Nyckeln till universiteten

Själva kulmen av åratal av förberedande studier brukar vara inträdet till universitetet. Kunskap må vara tillgängligt för envar med internetuppkoppling, men universiteten är det inte. De har regelverk och kunskapskontroller. Man har utvecklat diverse antagningskriterier vilka varierar mellan lärosäten och mellan länder. Naturligtvis beror kunskapskraven på vilken inriktning man ska ha på studierna.

De generella universitetstesterna har utvecklats för att ge elever ytterligare tyngd i sin ansökan, utöver betygen. Här mäts läsförmåga, analytisk kunskap och problemlösning.

Det svenska högskoleprovet började användas 1977 och det är sedan 1991 öppet för alla att anmäla sig. Testet består av 8 delar. De fyra verbala delarna berör bland annat svensk läsförståelse, ordkunskap och engelska. De kvantitativa delarna handhar matematiskt tänkande och tabeller och kartor. Poängsättningen är mellan 0 och 160 poäng som delas in i 20 olika nivåer i en logaritmisk skala. Högst är 2,0, lägst 0,0. Det är med dessa siffror som studenten sedan söker till universitetet.

Det amerikanska testet SAT, Scholastic Assessment Test har funnits sedan 1926. Detta prov är numera ett krav från många, men inte alla, universitet i USA.

Man kan skriva det i USA men också i andra länder, inga förkrav ställs för en anmälan men provdeltagarna förväntas vara mycket kunniga i engelska språket. Avgiften är cirka 50 dollar i landet, högre utomlands.

2015 skrev 1,69 miljoner gymnasieelever SAT. De tre huvudsektionerna i provet handlar om läsning, matematik och skrivande. Varje delmoment ger poäng mellan 200 – 800, uppsatsdelen i provet är valbar. Testet äger rum fyra gånger per år.

Förberedande studier för SAT är en mycket lukrativ marknad och många företag och organisationer håller kurser och ger ut böcker i ämnet. Därutöver finns ett brett utbud av material online och vissa lärartjänster, privatlärare, är direkt inriktade mot detta test.

Provet hålls av Collage Board, ett icke vinstdrivande företag i USA. De har under de senaste åren börjat ska samverka med Kahn Academy, den avgiftsfria internetskolan, för en fri onlinebaserad tillgång till SAT så att förberedelserna blir gratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *