© 1999 The Independent Fact Group

 

From the Archives / Ur Arkiven


Here you can find extraordinary clips from files in different authorities archives, al related to the Independent Fact Groups Estonia work. No file has been translated why most files are in the Swedish language.

Här publicerar vi uppseendeväckande fynd ur myndigheternas arkiv som har anknytning till Faktagruppens Estonia arbete. Inga filer har blivit översatta varför de flesta är på svenska.


2000.02.20 - Bakgrund och beskrivning av certifieringsarbetet inför omflaggning från finsk till estnisk flagg den 28:e januari 1993.

2000.02.19 - Bakgrund och beskrivning av en "kriminalteknisk utredning" av Estonias MOB båt, utförd 5 år efter förlisningen!


2000.02.17 - Brev från (nuvarnade ställföreträdande sjösäkerhetsdirektör) Per Nordström till sjösäkerhetsexperten Anders Björkman 1998.12.23.