© 1999 The Independent Fact Group

 

Links to articles and books/ Presslänkar artiklar och böcker


2000.10.01 - ( only in Swedish / endast på svenska )

Ny 2000.10.01"Varför skulle jag ljuga om Estonia"
Sten Anderssons debattinlägg i tidningen Nya Dagen. Vi ger också här våra fullständiga kommentarer och i det fall vi anser det befogat, frågor till debattören.


2000.02.02 - ( only in Swedish / endast på svenska )

"Estonia: Mona Sahlin bortser från nya fakta"
The Independent Factgroups artikel som publicerades i Svenska Dagbladet på debattsidan "Brännpunkt", den 24 januari 2000 återges här.


2000.01.29 - ( only in Swedish / endast på svenska )

Ny 2000.09.16 "A. Hellberg och A. Jörles bok Katastrofkurs - en recension"

En recension av författarnas bok som visar på mycket bristande kunskaper i fråga om Estonia och förlisningen av fartyget.


1999.02.28 - ( only in Swedish / endast på svenska )

"GRANSKNINGEN AV ESTONIAKATASTROFEN"
Ulla Stenberg ställer i denna artikel bland annat frågan "Är Sverige en rättsstat?". Svenska Dagbladet, debattsidan "Brännpunkt", den 28 februari 1999.


1999.02.05 - ( only in Swedish / endast på svenska )

"ÖPPET BREV TILL STATSRÅDET MONA SAHLIN"
28 st överlevande från katastrofen publicerar artikeln i Svenska Dagbladet på debattsidan "Brännpunkt", den 5 februari 1999.


1998.09.30 - ( only in Swedish / endast på svenska )

"Estoniautredningen behöver kompletteras"
Professor Anders Ulfvarsons artikel som publicerades i Svenska Dagbladet på debattsidan "Brännpunkt", den 30 september 1998 återges här.


1999.09.28 - ( only in Swedish / endast på svenska )

"Estonia: Vi måste få veta sanningen"
Christer Lindvalls artikel som i något förkortad version publicerades i Svenska Dagbladet på debattsidan "Brännpunkt", den 28 september 1999.
Fulltextvariant


1998.09.28 - ( only in Swedish / endast på svenska )

"Estoniaaffären måste få ett hedersamt slut"
Styrelseledamöter i Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA publicerade denna artikel i Svenska Dagbladet på debattsidan "Brännpunkt", den 28 augusti 1998.


1998.08.03 - ( only in Swedish / endast på svenska )

"Estoniautredningen måste göras om"
Anders Björkmans artikel som publicerades i Svenska Dagbladet på debattsidan "Brännpunkt", den 3 augusti 1998 återges här.