© 1999 The Independent Fact Group

 

Links to articles / Presslänkar artiklar


Svenska Dagbladet den 12 september 2000

Ny 2000.09.17 "Färjor klarar inte kraven" - ( only in Swedish / endast på svenska )

Sjöfartsinspektionen kritiseras hårt av Riksdagens revisorer.