© 1999 The Independent Fact Group

 

Dykanalyser


Analys av rampen 1996 jämfört med 2000 - "Bemis expeditionen augusti 2000" (html)

M/S Estonia rapport 2000.09.13
I den här analysen visar den Oberoende Faktagruppen att videofilmer tagna under "Bemis expedition augusti 2000" bevisar att bland annat omfattande aktiviteter utförts på vraket efter juni 1996 och före sommaren 2000.


Analys av en oregelbunden skada i MS Estonias skrov 2000 - "Bemis expeditionen augusti 2000" (html)

M/S Estonia rapport 2000.11.18
Faktagruppen har i denna analys undersökt om de videofilmer som togs vid vraket av M/S Estonia under "Bemis-undersökningen i augusti 2000", bevisar förekomsten av ett förmodat hål i skrovet. Medlemmar av expeditionen har framfört att bilderna bevisar förekomsten av ett hål i skrovet på styrbordssidan.