© 1999 The Independent Fact Group

 

Forskning


Vår Estoniaforskning täcker ett stort antal områden som kan ha haft ett avgörande inflytande på förlisningen. Resultaten presenteras i ett antal oberoende rapporter som behandlar specifika områden av undersökningarna. En rapport presenteras bara om våra slutsatser är "bindande". Annan information i fråga om framskridandet av forskningen återges ej här. Nedan beskrivs några av de avgörande forskningsområdena vi bearbetar.


"Läckage genom skrovet"

"Vattentäta dörrarna"

"Stability and simulation of capsize as a result from different scenarios" - Seminar papers presented by University of Strathclyde and Maritime Research Institute - 2000.05.29 The International MV Estonia Seminar


"Kollision med ett annat fartyg eller föremål"

"Kollision med en mina"

"Sänkning som resultat av ett sabotage"

"Förlorad skrovplåt"


"Brand och explosion ombord"

"Andra skador på skrovet samt i fartyget" - Seminar paper - 2000.05.29 The International MV Estonia Seminar

"Omöjligt visirscenario" - Report - 2000.01.01 (endast på engelska)

"Bärgningsskador på visiret"- Report - 2000.05.01 (endast på engelska)

"Var rampen stängd eller öppen"

"Kurs och fart under resan"

"Hur många människor lyckades ta sig ur fartyget"

"Plottar över räddningsfartygen under räddningen"


"Urkundsförfalskning för att dölja bristande sjövärdighet"- Report - 1999.06.14

"Förfalskning och censurering av vittnessmål"

"Förfalskning av slutsatser i expertutredningar beställda av JAIC"