© 1999 The Independent Fact Group

 

The Lighthouse Forum


Inlägg i Estoniadebatten av advokat Per Björkman 2001.03.16

"Det viktigaste för regeringen är den politiska enigheten. Man har åberopat Estlands ovilja till att öppna en ny utredning som skäl för att detta inte skall göras. På den politiska enighetens altare offras sanningen. I stället får lögn (t ex Olof Forssberg) och manipulation styra."

 


A contribution by the Naval Architect Anders Björkman 2003.12.23

Damage on the forward bulkhead of MV Estonia

On Christmas Eve 02.12.24 the IFG posed the question how the upper part of starboard visor lug opening in the superstructure bulkhead plate of the Estonia could have been damaged indented and buckled as the visorlug itself is apparently seen still being fixed by the visor lock; the lug and a part of the visor support plate having been ripped off from the visor.

The IFG concludes that the damage must have been caused by the visor lug itself, when the visor was partly lose, permitting the visor and the lug to move towards the upper edge of the opening and denting and buckling the plate. This can evidently not take place, if the side lug was fixed from moving by the side lock locking pin in the closed position.

So how was the lug opening damage caused?