© 2003 The Independent Fact Group

 

Vårt Forum


"The Lighthouse Forum" skapades för att ge Dig möjlighet att kasta ljus över någon fråga eller ämne som du anser ytterligare behöver belysas.

Du är välkommen att få ditt material publicerat i detta Forum genom att sända in det till oss. Inlägg baserade på fakta och med stringens samt relevant till övrigt material på vår hemsida har företräde. Vi reserverar oss rätten att avvisa material från publicering, men kommer i sådant fall att meddela dig orsaken till vårt beslut.

Material skall vara i formatet MS-Word, HTML eller pdf-fil. Handskrivet eller maskinskrivet material kommer ej att behandlas. Du kan sända oss material på svenska eller engelska, det kommer endast publiceras på det språk du sänder till oss.