© 2001 The Independent Fact Group

 

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF- Under granskning


Hur hanterar Styrelsen för psykologiskt försvar sitt Estoniauppdrag i samband med regeringens beslut att inte stödja kraven på en ny Estoniautredning?


Hur agerar Styrelsen för psykologiskt försvar gentemot allmänheten i sin utökade roll enligt regeringsbeslutet; "...att insamla och sammanställa uppgifter med anknytning till M/S Estonias haveri samt med utgångspunkt i en sådan faktabank tillhandahålla allmänheten information och besvara frågor om M/S Estonias förlisning"?