© 1999 The Independent Fact Group

 

Myndigheter under granskning


Statens Haverikommission - SHK

Styrelsen för psykologiskt försvar - SPF

Finska Haverikommissionen - AIB