© 2003 The Independent Fact Group

 

Navigera på hemsidan


Sidans struktur:

Den första sidan som öppnas visar "hem" sidan där ramen till vänster länkar till generell information, som till exempel denna sida. Det är också här du kan byta språk.

Högst upp visas de olika "Huvudämnena" för hemsidan. Det finns sex huvudämnen som är:

Nyheter: Information av särskilt intresse.

Estonia: Den Oberoende Faktagruppens Estonia-utredning.

Säkerhet: Inspektioner av säkerheten ombord på färjor i reguljär trafik samt därtill relaterat innehåll.

Utredningar: Andra utredningar.

Projekt: Utvecklingsprojekt som initierats och leds av Den Oberoende Faktagruppen.

Forum: "The Lighthouse Forum" är ett "Speakers Corner" som är öppet för dig.

När du har klickat dig till ett annat "Huvudämne" finns alltid på vänster sida länkar till de filer som rör ämnet.


 

Några bilder som förklarar hemsidans struktur.

Flytta musen över någon av ämnena högst upp. Klicka och du flyttas till något av Faktagruppens huvudämnen.


 

Efter att ha flyttats till något av huvudämnena kan du klicka på länkarna som visas till vänster för att läsa respektive fil.

Rapporter och pdf-filer visas i ett separat fönster. Om du är klar med en rapport stänger du enklast fönstret innan du går vidare. Vi rekommenderar dig att använda "html" varianten före pdf-varianten när sådan erbjuds.

Det finns inga "tillbaka-knappar" på hemsidan. Använd länkarna till vänster eller browserns "tillbaka-knapp" ["back"] om det blir nödvändigt.