© 1999 The Independent Fact Group

 

SÄKERHETSINSPEKTION


RAPPORT 1999.10.24

 

 Fartygets namn:  M/S Prince of Scandinavia
 IMO Nr:  7361312
 Call Sign:  OVRY2
 Kapten:  Larsen
 Flaggning:  Danmark
 Längd:  184,36 m
 Bredd:  24,40 m
 Djupgående:  6,44 m
 Tonnage:  22.528
 Motorer:  46.600 BHP
 Byggd:  1975, Lübeck
 Ombyggd:  1990 / 1991
 Total kapacitet:  1692 personer
 Bildäck lastlängd:  1820 m (379 personbilar)
 MOB-båter:  2, ingen märkning av antal personer (25 ?)
 Lifeboats:  10, märkt för 94 personer
 Livflottar med kran:  10, märkt för 25 personer
 Livflottar utan kran:  30, märkt för 25 personer

 


 

Generell bedömning av fartyget

Fartyget gav ett intryck av att vara normalt underhållet borträknat från livräddningsutrustningen som beskrivs i denna rapport. De allmänna utrymmena som kunde inspekteras var till största delen rena och snygga. Ytor på däck 9 och övre däck 10 runt skorstenen hade rostiga däcksplåtar. Dessa däck verkade vara avstängda för passagerare. Under natten var däcken som ledde till livbåtar och livflottar avstängda med olåsta grindar. Nödbelysningen vid samlingsstationerna på däck 8 akterut var inte tillfredställande.

Bemanningen av fartyget var inte tillfredställande. Vid besök på bryggan visade det sig att (andre) styrman ej var bekant med den "mimic" panel som reglerar stängande av de vattentäta dörrarna, han förstod inte vad vi talade om förrän det förklarades för honom. Även därefter verkade han osäker på dess funktion. På frågan vilka radiokanaler de avlyssnade svarade han efter ett tag, jo, vi lyssnar. Vi frågade om det var normalt att det bara var ett befäl på bryggan, och styrman svarade att det var normalt så, även under natten, fast då fanns en matros som utkik.

Kapten kom upp på bryggan och vi ställde samma fråga till honom om "mimic" panelen för de vattentäta dörrarna. Han förstod inte frågan utan började beskriva alla dörrarna på olika däck. Till slut svarade han på frågan och sa att alla vattentäta dörrar alltid var öppna till sjöss. Vi frågade specifikt om de gröna lamporna på "mimic" panelen visade att dörrarna var öppna eller stängda. Han svarade att det visade att dörrarna var öppna på så sätt som de skall vara, sa han.


 

CERTIFIKAT OCH BESIKTNINGAR:

Certifikat 1:
Permit for carriage of passenger.

Kapacitet 1692 . (oklart om det inkluderar besättning)
Utgår 19.03.2000.

Certifierad av Danska Sjöfartsstyrelsen

 

Certificate 2:
Safety Management Certificate.

Tonnage: 22.528
Rederi: DFDS

Certifierad av Danska Sjöfartsstyrelsen


 

BRISTER:

Certifikat:

1. ITC (International Tonnage Certificate)
2. LL (International Load Line Certificate)
3. Certificate for Masters, officers or ratings.
4. PSCC (Passenger Ship Safety Certificate)
5. Exemption certificates (all watertight doors to be permanently open)

SOLAS Annex 3


 

KONSTRUKTION
(Fartygets indelning och stabilitet, maskineri och elektriska installationer)

Vattentäta dörrar:

SOLAS CII-1, Reg 15, 7.1.2.3
SOLAS CII-1, Reg 15, 9.1, 9.2, 9.3

SOLAS CII-1, Reg 15, 8.3

SOLAS CII-1, Reg 15, 8.2

SOLAS C II-1, Reg 20-3

SOLAS C II-1, Reg 20-2, 2.2
SOLAS C II-1, Reg 20-3

SOLAS C II-1, Reg 20-2, 2.2


 

KONSTRUKTION
(Brandskydd, brandlarm och brandsläckare)

Utrymningsvägar:

SOLAS C III, Reg 24

SOLAS C II-2, Reg 28-1, 1.2

SOLAS C II-2, Reg 28-1, 1.3

SOLAS C II-2, Reg 28-1, 1.3


Bild 1. Stora tunga betongrör fungerande som ask-urnor spridda på öppna däck, stående löst på däcksbeklädnad på däck. Däcksbeklädnad säkrad endast här på däck 8.


Bild 2. Stora tunga betongrör fungerande som ask-urnor spridda på öppna däck, stående löst på däcksbeklädnad på däck. Däcksbeklädnad ej säkrad på däck 7.

SOLAS C II-2, Reg 28-1, 1.3

SOLAS C II-2, Reg 28-1, 1.6


 

Nödplaner och andra anslag.

SOLAS CII-2, Reg 28-1, 1.7


Bild 3. "Mimic" plan / Alarmlista, format cirka. 35 x 50 cm. Endast vertikala utrymningsvägar visas.

SOLAS CIII, Reg 8


Bild 4. Däcksplanerna, format cirka 70 x 100 cm. Inga samlingsstationer visas och inte heller utrymningsvägar. Notera också att Bild 3 och 4 är från samma plats, aktre hallen på däck 7, med "you are here" visad med en röd punkt på samma ställe. Den lilla alarmlistan visar dock fartyget i korrekt läge i förhållande till riktning, medan den större däcksplanen visar fartyget från styrbords sida, tvärtom. Förvillande.

SOLAS CIII, Reg 8


Bild 5. Användning av livvästar. Informationen skall vara anslagen tillsammans med alarmlistorna med korrekt rubrik och anslagna på föreskrivna språk.

SOLAS CIII, Reg 18, 3.3
SOLAS CIII, Reg 8.2, Reg 8.4


 

Brandsäkerhet:

SOLAS CII-2, Reg 21

SOLAS C II-2, Reg 30, 3


 

LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING OCH ARRANGEMANG:

Livbojar:

Skall finnas:
12 med ljus (finns 13)
2 med flytande livlina (finns 4, men livlinorna är ej "tvinningsfria").
2 med ljus och rök (finns 2)

SOLAS C III, Reg 21, 1.1
SOLAS C III, Reg 31, 4.1

LSA C II, 2.1.4.1


Bild 6. Flytande livlinor skall vara "tvinningsfria".


Bild 7. Detalj av upptvinnad lina.


 

Livvästar

SOLAS C III, Reg 7, 2.1.1 (antal..)
SOLAS C III, Reg 32, 1.6 (antal..)

LSA 1.2.2.9 (märkning..)
LSA 2.2.1.6 (märkning..)


Bild 8. Två av totalt fyra godkännda barnflytvästar.


Bild 9. "BARN", Vuxen, Godkännd för barn.


Bild 10. Vanlig vuxenlivväst stämplad med "BARN".

LSA 1.2.2.9

SOLAS C III, Reg 32, 1.6

LSA 2.2.1.8

SOLAS C-III, Reg 30, 1.4


 

Repstegar för evakuering

SOLAS CIII, Reg 19, 2
SOLAS CIII, Reg 30, 2.8


Bild 11. Hårt surrade rep med knopar som ej lätt kunde öppnas.


 

MOB-Båtar

SOLAS CIII, Reg 47, 1.4
SOLAS CIII, Reg 20, 2.1

LSA 4.4.3.3

SOLAS C III, Reg 41, 9.3


 

Livbåtar

LSA 4.4.3.3


Bild 12. Repstegar som flyter. Position för varje persons sittplats ej utmärkt.

SOLAS C III, Reg 41, 9.3

SOLAS C III, Reg 41, 2.3

LSA 4.4.2.3

SOLAS C III, Reg 48, 2.4

LSA 6.1.2.6


Bild 13. Bara en (1 !) vev till vinsch för varje sida (skall tjäna 6 livbåtar) funnen.


Bild 14. Hållare för vev till vinsch på andra livbåtsdävertar var tomma. Handtag / spak "A" är manöverspak för livbåts sjösättning.

SOLAS C III, Reg 41, 6.7

SOLAS CIII, Reg 9


Bild 15. Manöverinstruktion för livbåtsstationer.


Bild 16. Detalj av instruktion. Instruktionerna för livbåtsstationernas manövrering överesstämmer ej med mekanismen i verkligheten, denna är "täckt" bakom relingsräcket. Manöverspaken "A" position överensstämmer ej med verkligheten. Se också bild14.


 

Livflottar

SOLAS C-III, Reg 9


Bild: 17. Dävert station instruktion för livflottar . Svår att förstå. Instruktionerna är skrivna på vitt underlag, format cirka 50 x 70 cm. Anslagen på aluminiumplåt på vitt underlag.

SOLAS CIII, Reg 20, 1.2.1

SOLAS CIII, Reg 20, 1.2.2


Bild 18. Evakueringsstationerna akterut, fundament som troligtvis är avsedda för dävert eller kran.