© 2001 The Independent Fact Group

 

Part of leaflet "General alarm" / Del av broschyren "Allmänt alarm" - Isabella - Viking Line
Note! For example, the crew is said to wear a green jacket in case of an emergency. In reality though, from Viking Lines own folder telling you to feel safe on board, the crew is wearing a white T-shirt!

Notera! Till exempel, det står att besättningen bär en grön väst vid en nödsituation. I verkligheten, taget direkt ur Viking Linjens egen broschyr som säger att du skall känna dig säker ombord, bär besättningen en vit T-shirt!