© 2001 The Independent Fact Group

 

SÄKERHETSINSPEKTION


RAPPORT: Inspektion av M/S Amorella 2001.05.27, Viking Line

 

 Fartygets namn:  M/S Amorella
 IMO Nr.  -
 Call Sign:  OIWS 7
 Kapten:  -
 Flaggning:  Finland
 Längd:  169,4 m
 Bredd:  27,6 m
 Djupgående:  6,35 m
 Tonnage:  34.384
 Motorer:  24.000 kW (Wärtsilä Pielstick)
 Fart:  21,5 knop
 Byggd:  1988, Brodosplit, Kroatien
 Isklass:  1A -SUPER
 Total kapacitet:  2480 personer (inklusive besätting?)
 Bildäck lastlängd:  450 bilar, alternativt 41 lastbilar
 Räddningsbåt Nr. 1:  1 märkt för 10 personer, totalt 10 personer
 MOB båt Nr. 2:  1 märkt för 26 personer, totalt 26 personer
 Livbåt Nr. 3-6:  4 märkt för 150 personer, totalt 600 personer
 Livbåt Nr. 7-8:  2 märkt för 90 personer, totalt 180 personer
 Livflottar med kran:  71, märkt för 25 personer, totalt 1775 personer
 Marint Evakueringssystem (MES):  2, varje med 8 livflottar för 50 personer, totalt 800 personer
 Kapacitet livflottar, båtar och MES:  3391 personerGenerell bedömning av fartyget:

Fartyget gav intrycket av att vara normalt underhållet, oräknat delar av livräddningsutrustningen som beskrivs i denna rapport. De allmänna utrymmena som kunde inspekteras var till största delen rena och snygga utom delar av yttre däck där det fanns en hel del skräp liggande.

Besättningen som vi talade med i informationen rörande viss livräddningsutrustning gav intryck av att vara mycket osäker i fråga om denna utrustning. Fartyget var utrustat med relativt nyinstallerade marina evekueringsstationer (marine evacuation stations MES), men när vi försökte finna dessa stationer kunde vi konstatera att endast stationen på babords sida på däck 7 var lätt att hitta. Eftersom denna station låg alldeles bakom informationen ställde vi några frågor om MES-systemet där. Våra frågor var:

"Beträffande de nya MES-stationerna har vi funnit att det finns 8 st livflottar på var sida på öppet däck 9. Vi kan dock bara hitta en MES-station inuti fartyget just här bakom informationen. Hur kommer det sig?"

Den kvinnliga besättningsmedlemmen i informationen svarade, "Livflottarna kommer att bogseras från styrbordssidan till MES-stationen på babords sida."

Då frågade vi, "Är det korrekt att det bara finns en MES-station på fartyget?"

Kvinnan i informationen gick då in i rummet som ansluter till informationen och talade med en annan i besättningen som bekräftade att de skulle bogsera de extra livflottarna från styrbords sida till MES-stationen på andra sidan i händelse av en nödsituation.

Vi sa då att detta inte kan vara i överensstämmelse med regelverken varvid de svarade att de inte vet mer än så om saken, det var den information de fått om saken. Senare då vi lämnade fartyget i Stockholm kunde vi konstatera var MES-stationen på femte däck låg, då den låg vid den normala utgången på däck 5. Stationen var inte lätt att se från de normala utrymmena på däck 5 varför vi hade misslyckats att finna den. Uppenbart var den även svår att hitta för besättningen.

Du kan också se ett utdrag från en "broschyr om säkerheten" som fanns tillgänglig ombord

samt en broschyr "Allmänt alarm" om evakueringsrutiner ombordCertifikat och besiktningar:

Vi kontrollerade inte certifikaten ombord.

Regelverk använda vid vår inspektionen:

Safety of Life at Sea 1974, consolidated edition 2001 (SOLAS)

International Lifesaving Appliance Code (LSA)

The International Regulations for Avoiding Collisions at Sea (COLREG)BRISTER OMBORD:

 

Vattentäta dörrar:

Vattentäta dörrar (flyttbara skott) på bildäck:

Fartyget var utrustat med dörrar (flyttbara skott/väggar från sida till sida) på bildäck. Dessa skall vara stängda till sjöss. Dörrarna installerades i enlighet med "Stockholmsöverenskommelsen" för att förhindra att vatten fritt kan flöda över bildäck i händelse av en olycka. Dörrarna var märkta "TO BE CLOSED AT SEA" och skulle vara stängda och på plats innan fartyget lämnar hamn och sedan vara stängda, säkrade och på plats tills fartyget är i nästa hamn.Nödplaner och andra anslag:
Livbojar:

SOLAS C III, Reg. 22, 1.1
SOLAS C III, Reg. 7, 1.1 - 1.4
LSA C II, 2.1.4.1Livvästar:

SOLAS C III, Reg. 7, 2.2.2Livbåtar:

Bild 7: Livbåtarnas sjösättningsinstruktioner

Bild 9: Instruktion för livflottarnas magasin saknas.

Bild 10: Kraninstruktioner saknasMarint evakueringssystem (MES):

Två marina evakueringssystem hade installerats, en på varje sida av fartyget. Samlings och räddningsstationen fanns i fartyget på däck 7 (babords sida) och på däck 5 (styrbords sida). Åtta stycken livflottar var placerade på vardera sidan av fartyget på öppet däck 9. Varje sådan grupp var avsedd att "serva" en MES-station.

Se även "Generell bedömning av fartyget" i början av denna rapport.


Installation av lanternor:

Bild 12: Felaktig installation av lanternor

Bild 13: Vi har redigerat denna bild för att visa hur en korrekt installation skulle ha varit utförd (gula pilar, Spare = reserv)Bild 14: M/S Amorella

The Independent Fact Group