© 2001 The Independent Fact Group

 

SÄKERHETSINSPEKTION


RAPPORT: Inspektion av M/S Isabella 2001.05.27, Viking Line

 

 Fartygets namn:  M/S Isabella
 IMO Nr.  8700723
 Call Sign:  OIZD
 Kapten:  -
 Flaggning:  Finland
 Längd:  169,4 m
 Bredd:  27,6 m
 Djupgående:  6,35 m
 Tonnage:  34.937
 Motorer:  24.000 kW (Wärtsilä Pielstick)
 Fart:  21,5 knop
 Byggd:  1989, Brodosplit, Kroatien
 Isklass:  1A -AL
 Total kapacitet:  2480 personer (inklusive besätting?)
 Bildäck lastlängd:  364 bilar, alternativt 30 lastbilar
 Räddningsbåt Nr. 1:  1 märkt för 10 personer, totalt 10 personer
 MOB båt Nr. 2:  1 märkt för 20 personer, totalt 20 personer
 Livbåt Nr. 3-8:  6 märkt för 150 personer, totalt 900 personer
 Livflottar med kran:  68, märkt för 25 personer, totalt 1700 personer
 Marint Evakueringssystem (MES):  2, varje med 8 livflottar för 50 personer, totalt 800 personer
 Kapacitet livflottar, båtar och MES:  3430 personerGenerell bedömning av fartyget:

Fartyget gav intrycket av att vara normalt underhållet, oräknat delar av livräddningsutrustningen som beskrivs i denna rapport. De allmänna utrymmena som kunde inspekteras var till största delen rena och snygga utom delar av yttre däck där det fanns en hel del skräp liggande.

Besättningen som vi talade med i informationen rörande viss livräddningsutrustning gav intryck av att vara mycket osäker i fråga om denna utrustning. Ändå var vår fråga rätt enkel:

"Varför finns det inga tydliga instruktioner rörande flytvästarnas användning på samlingsstationerna?"

Svaret vi fick var, "Jag vet inte så mycket om det där, men besättningen kommer och assisterar passagerarna vid en nödsituation".

Vår replik på detta svar, "I enlighet med internationella regler skall det finnas tydliga instruktioner anslagna för passagerarna och detta självklart även om det inte skulle komma någon besättning till din hjälp."

Vi fick då ett slutligt svar från besättningsmannen, "Ja, här är en informationsbroschyr om säkerheten ombord, läs den och om du har några fler frågor är du välkommen tillbaka," varpå han försvann in i rummet bakom informationen uppenbarligen ovillig att ytterligare diskutera detta.

Som framgår av denna säkerhetsbroschyr "Allmänt larm" framgår inte heller här någon information om hur man tar på sig och använder flytvästarna.

Du kan också se ett utdrag från en "broschyr om säkerheten" som fanns tillgänglig ombordCertifikat och besiktningar:

Certifikat 1:

Passenger Ship Safety Certificate, PSSC.
Issued 30 May 2000, Expires 31 May 2001
Mariehamn Gross ton 34937
Operation limitations SOLAS-74 Ch V Reg. 23

See Appendix 30.5.2000 (appendix not posted)

 

Certifikat 2:

Safety Management Certificate.
Issued 16 December 1998, Expires 2003.


Certifikat 3:

Document of compliance
Issued 7 December 1998, Expires 2003.


Certifikat 4:

DNV Environmental management system certificate
Cert.No. 970-2001-HEL FINAS
SFS-EN ISO 14001 ed 1996
Issued 20 April 2001, Expires 30 April 2004

 

Regelverk använda vid vår inspektionen:

Safety of Life at Sea 1974, consolidated edition 2001 (SOLAS)

International Lifesaving Appliance Code (LSA)

The International Regulations for Avoiding Collisions at Sea (COLREG)BRISTER OMBORD:

 

Vattentäta dörrar:Evakueringsvägar:


Nödplaner och andra anslag:Brandsäkerhet:Livbojar:

SOLAS C III, Reg. 22, 1.1
SOLAS C III, Reg. 7, 1.1 - 1.4
LSA C II, 2.1.4.1Livvästar:

SOLAS C III, Reg. 7, 2.2.2

Bild 7: Livvästar förvarade högt och oåtkomligt, instruktioner för livvästar saknas, märkning av antal livvästar som förvaras i lådorna saknasRäddningsbåtar:Livbåtar:

Bild 8a: Sjösättningsinstruktion för livbåt

Bild 8b: Närbild av sjösättningsinstruktion. Notera den nästan osynliga gula texten "LAUNCHING PROCEDURES" överstLivflottar:

Bild 9: Instruktion för livflottarnas magasin samt kran saknas

Picture 10: Kraninstruktioner saknasMarint evakueringssystem (MES):

Två marina evakueringssystem hade installerats, en på varje sida av fartyget. Samlings och räddningsstationen fanns i fartyget på däck 7 (babords sida) och på däck 5 (styrbords sida). Åtta stycken livflottar var placerade på vardera sidan av fartyget på öppet däck 9. Varje sådan grupp var avsedd att "serva" en MES-station.Bild 12: "Räddningsstation?" A och BBild 13: Förvaring och ursparning i övre däck för MES livflottar
Installation av lanternor:

The Independent Fact Group