© 1999 The Independent Fact Group

 

Säkerhetsinspektioner på passagerarfartygHSC Gotland 1999.06.26
Inspektion av säkerheten ombord
Denna rapport visar på mycket allvarliga brister i personsäkerhet som föreligger på denna färja i permanent trafik mellan Nynäshamn, Visby och Oskarshamn. Den visar att även de allra nyaste och modernaste färjorna kan vara livsfarliga vid en allvarlig olycka. HSC Gotland har brister även i sitt strukturella utförande genom att hon ej har erforderligt antal nödutgångar / räddningsstationer.

Här redovisas även den kompletta korrespondensen med sjöfartsmyndigheterna i ärendet. Avslutningsvis lite information som rör klassningssällskapet (Lloyd's Register) som klassade fartyget, samt omständigheter där Rederi AB Gotlands hedersordförande också är ordförande i Lloyd's Register Nordic Committee.

M/S Prince of Scandinavia 1999.10.24
Inspektion av säkerheten ombord
Denna rapport visar den status av personsäkerhet som föreligger på denna färja som går i permanent trafik mellan Sverige, Norge och England. Den påvisar uppenbart att man ej ens förmår leva upp till de minimala krav på säkerhet som internationell sjölag kräver. Här redovisas även den kompletta korrespondensen med sjöfartsmyndigheterna i ärendet.

M/S Amorella, Viking Line 2001.05.27
Inspektion av säkerheten ombord
Denna rapport visar den status av personsäkerhet som föreligger på denna färja som går i permanent trafik mellan Sverige och Finland. Sju år efter Estoniakatastrofen uppnår man fortfarande inte minimikraven för säkerhet ombord, en standard som regleras av internationell lag till sjöss (SOLAS m.fl.).

M/S Isabella, Viking Line 2001.05.27
Inspektion av säkerheten ombord
Denna rapport visar den status av personsäkerhet som föreligger på denna färja som går i permanent trafik mellan Sverige och Finland. Sju år efter Estoniakatastrofen uppnår man fortfarande inte minimikraven för säkerhet ombord, en standard som regleras av internationell lag till sjöss (SOLAS m.fl.).