Copyright 2001 The Independent Fact Group, Box 5145, S-102 43 STOCKHOLM, SWEDEN
 Tel: +46 8 661 4280, Fax: +46 8 661 42 90, e-mail: factgroup@hotmail.com

 

Åter igen drabbas världen av en fruktansvärd, närmast obegriplig katastrof - denna gång i form av flertalet terrorattacker riktade mot mål i USA


Katastrofen

Många tusentals liv har åter släckts i en katastrof vars omfattning och verkning är närmast omöjlig att förstå eller överblicka. Under loppet av några timmar den 11 september 2001 förändras vår gemensamma värld och världsbild till ett kaos, både i realitet och tanke. Vi tror inte våra ögon, vi förstår inte trots att vi följer utvecklingen i direktsändning, något som gör att denna katastrof nära berör de flesta människor världen över.

Katastrofer sker dagligen och har genom historien på många olika sätt skördat miljontals människors liv. I bland i form av krig, naturkatastrofer, olyckor eller som nu den 11 september 2001 i form av terrordåd.

Den omedelbara raektionen - det kan inte vara sant!

Men det är sant, det händer där mitt framför ögonen på oss utan att vi kan göra någonting annat än att se på. På plats vid katastrofen inkallas ett enormt räddningsuppbåd i form av brandförsvar, polis och andra in. Ovetande om den totala katastrofen inom någon timme offrar de sina liv för att hjälpa dem i nöd. Katastrofen är ett faktum och framtiden har tagit in på ett nytt spår.

Nu söker man sanningen, vad hände exakt, vem gjorde det och varför? Hur kunde det gå så illa? Varför fick vi inga varningar? Varför ingrep inte försvaret? Hur kommer det sig att underrättelseorganisationerna inte hade en aning om det förestående? Hur många omkom? Frågorna kan radas upp i en oändlig längd och säkerligen kommer inte alla kunna besvaras. Alla kommer vi kräva förklaringar och först genom sanningsenliga och trovärdiga svar kommer livet mödosamt kunna gå vidare.

I skuggan av denna ofattbart stora katastrof kämpar vi vidare för att rikta ljus på behovet av en ny undersökning om varför M/S Estonia förliste den 28 september 1994. Frågorna är i stort desamma, frågor som måste få sanningsenliga och trovärdiga svar. Också då tog framtiden in på ett nytt spår vad gäller sjösäkerheten, ett spår som ännu hösten 2001 är ett stickspår som ej leder någonstans förrän en ny oberoende internationell utredning fått granska förlisningen.

 

The Independent Fact Group