Copyright 2001 The Independent Fact Group, Box 5145, S-102 43 STOCKHOLM, SWEDEN
 Tel: +46 8 661 4280, Fax: +46 8 661 42 90, e-mail: factgroup@hotmail.com

 

Terroristattacken mot World Trade Center - American Airlines Flight 11 och United Airlines Flight 175, mot Pentagon - American Airlines Flight 77 och mot United Airlines Flight 93 den 11 september 2001.


Vårt djupaste deltagande

Våra tankar sluter upp med det Amerikanska folket i deras och världens sorg, vrede och vanmakt efter det fruktansvärda terrordådet i New York, i Washington och i flygkatastrofen söder om Pittsburg. Vi delar alla den smärta och sorg som drabbat de som mist sina nära och kära i denna fruktansvärda tragedi. Våra tankar och känslor är med er.

The Independent Fact Group