Att hålla tal och hantera stress

Att hålla tal och hantera stress

Att lära sig hålla tal är en omistlig del i all grundläggande utbildning. Det kan vålla bekymmer, för många är detta en obehaglig uppgift. Ett tal är ofta en kort presentation som Mer »

Att minnas och att glömma är lika naturligt

Det finns flera nivåer av lagring i minnesfunktionerna. Korttidsminnet har förmågan att hålla en begränsad mängd information, till exempel sju till tolv objekt, i kanske 30 sekunder. Men denna information går snabbt Mer »

Att ha en plan

För god motivation både i studier och i livet som helhet, är det bra att ha en plan. Denna ska vara högst realistisk och genomförbar. Man bör planera med deadlines, realistiska sådana, Mer »

 

Nyckeln till framgång - om konsten att lyckas i studier

I en värld av ökande globalisering så hamnar utbildning högt upp på listan över nödvändiga färdigheter. Detta har lett till en formidabel industri i utbildningssammanhang. Utöver att tillskansa sig kunskap för att klara brödfödan så kan bildning och examina vara ett sätt att förevisa status, att kunna visa att man gått i ”rätt” skola.

Nu för tiden är avstånd inget hinder så elever kan resa till universitetsorter långt från där de själva växt upp. Därutöver har Internet i grunden förändrat bilden, universiteten erbjuder kvalificerade nätkurser för behöriga elever över hela jorden. Tillgängligheten till kunskap på alla nivåer har ökat, detta visas av det utbud som nu finns tillhanda utan avgifter på Internet. Det kan handla om korta snuttar av engelsk grammatik och ordförståelse eller hela kursmaterial för grundskola och gymnasieutbildning. Men hur ser det ut på vägen dit? Hur uppnår man en effektiv studieteknik och hur håller man fokus under vägens gång?

Att ha en fungerande studieteknik blir en vital del av ens kunskapsbas. Då är det bra att veta hur vår biologi fungerar, hur man fäster saker i minnet och hur vi trixar minnet att fungera till vår fördel. Man måste ha flera ess upp i rockärmen, kort vi kan spela med när vi behöver, en arsenal. Studierna måste läggas upp så att metoden är anpassad till uppgiften. Om man inte kan slå systemet så gäller det att kunna spela med. Här följer artiklar som handlar om studieteknik i samklang med biologi och med sikte på utbildning i en uppkopplad värld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *